Doniraj / prispevaj društvu
Postani podporni član
Naše zgodbe

Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije

Društvo so ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami celotnega prebavnega trakta. Sem štejemo anorektalne atrezije, Hirschprungovo bolezen, Hipoplazije in atrezije ozkega črevesa, sindrom kratkega črevesa, atrezije ezophagusa, Mb. Crohn, Ulcerozni kolitis in transplantirance.

V društvo se lahko kot aktivni člani vpišejo vsi, ki imajo otroka s katero od naštetih težav. Veseli pa bomo tudi sorodnikov naših članov, prijateljev, zdravnikov, medicinskih sester in vseh, ki bi želeli na kakršen koli način pomagati pri še uspešnejšemu delu oziroma programu društva.

Namen društva je medsebojna podpora, pomoč, povezovanje in sodelovanje članov — s tem lažje doseganje pravic (sedaj staršev, kasneje otrok) iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, pri zaposlovanju, sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje.
Društvo, kot organizirana enota, ima večjo moč in je učinkovitejša pri doseganju določenih ciljev kot posamezniki.

Program društva

Društvo vsako leto oblikuje kakovosten program dela:


Starše poskušamo naučiti elementov samo organiziranosti in samopomoči. Pomagamo jim uresničevati njihove potrebe pri skrbi in vzgoji njihovih otrok, kot tudi izboljšati partnerske in starševske odnose.

Vsako leto organiziramo družinski in otroški tabor z namenom pripomoči k samostojnejšemu in kvalitetnejšemu življenju. Starše s pomočjo različnih strokovnjakov usposobimo za nego in oskrbo njihovega otroka ter jim pomagamo sprejeti drugačnost otroka. Ob tem je zelo pomembna izmenjava izkušenj, še posebej med otroki samimi.

V društvu je poskrbljeno tudi za izobraževanje zdravih sorojencev, da lažje razumejo, zakaj sta starševska skrb in pozornost bolj usmerjeni k otroku, ki ima okvaro prebavnega trakta.

Člani društva želimo širšo javnost seznaniti tudi s tovrstno problematiko. Trudimo se nuditi pravno pomoč staršem otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami prebavnega trakta, sodelujemo z institucijami, ki se pri svojem delu srečujejo s takimi otroki, organiziramo delavnice in predavanja. Namen predavanj je starše in vse, ki prihajajo v stik s takimi otroki, seznaniti o bolezni, metodah zagovorništva, o njihovih pravicah in načinu delovanja le-teh ter nuditi tudi konkretno pomoč uporabnikom.

Organiziramo pa tudi družabna srečanja, na katerih poskrbimo za veselje svojih otrok in seveda nas samih: kostanjev piknik, obdarovanje otrok ob novem letu, različne oblike rekreacije in športne aktivnosti in mnogo več.

Predstavitvena zloženka
Predstavitvena zloženka

naši zvesti donatorji